Extrema ingrepp från statens sida måste omgärdas med största möjliga rättssäkerhet.

Det är en enorm frihetsinskränkning när det offentliga fråntar en person rätten att göra vad han eller hon vill med sina egna pengar.

Inte på grund av att något brott har begåtts, utan för att personen bedöms vara otillräknelig och ur stånd att ta ansvar för sig själv.

Läs mer i Dagens Nyheter.