Förvaltaren i 50-årsåldern misstänks ha förskingrat drygt 1,4 miljoner från totalt 29 personer – för egen vinning.

Pengarna misstänks ha gått till att betala fakturor och elektronik – och att åka utomlands med familjen.

– När jag funderar över Sonos och Ipaden så var det impulsgrejer, säger han själv.

Läs mer hos GT.

Försäkringskassan krävde tillbaka 2 miljarder kronor i felaktiga utbetalningar under 2020 – en miljard kronor mer än under ett normalår, rapporterar tidningen Kollega.

Hittills i år har myndigheten gjort återkrav på omkring 1,3 miljarder kronor.

Oftast startas utredningar efter tips och de vanligaste tipsen handlar om bostadsbidrag och sjukpenning.

Läs mer hos Svenska Dagbladet.

Krav som RSMH kämpat för ser nu ut att kunna bli verklighet enligt ny utredning om sjuk- och aktivitetsersättning.

Det handlar om att kunna engagera sig mer ideellt, studera och att det blir lite enklare att kunna få sjuk- och aktivitetsersättning.

– Det är glädjande att utredningen lyssnar på våra krav om att personer med aktivitets- och sjukersättning ska kunna engagera sig ideellt tio timmar per vecka säger  RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten.

Läs mer hos RSMH.

Ett unikt test gjordes med basinkomst i Finland under åren 2017 och 2018.

Bättre psykisk hälsa var ett av resultaten.

Läs mer hos RSMH.

Den 16:e augusti denna månad öppnar Radiohjälpen ansökan för stöd till fritidsaktiviteter för 2022.

Många av RSMH:s föreningar och projekt söker årligen framgångsrikt medel från Radiohjälpens fonder och detta år hoppas vi att fler av oss än någonsin tidigare kommer delta.

Radiohjälpsfonden är en fond som stödjer aktiviteter för vuxna personer med funktionsnedsättning och beviljar medel till merkostnader som kan uppstå vid aktiviteter såsom medhjälpare, aktivitetsledare, föreläsare, specialanpassad transport eller lokal, med mera.

Läs mer i RSMH:s nyhetsbrev.

I dag har personer som lider av psykiska besvär som depression sämre ekonomi än resten av befolkningen.

Avslag från Försäkringskassan, minskade resurser till Arbetsförmedlingen och låga ersättningsnivåer skapar oro för många.

En av dem är Magdalena Birgersdotter.

Läs mer hos RSMH.