Herrman Holm

Tvångsvård vid allvarlig psykisk ohälsa finns i stort sett i alla länder och har funnits sedan sen medeltid.

Det har ofta handlat om att skydda samhället från psykiskt störda lagöverträdare och/eller att skydda psykiskt sjuka personer från att skada sig eller ta sitt liv.

Tvångsvården utgör cirka hälften av alla vårddagar inom psykiatrin och omfattar cirka en femtedel av alla vårdade.

Det beror på att den stora andelen, cirka 80 procent, som vårdas frivilligt har kortare vårdtider.

Läs mer i Läkartidningen.