S: Mer kunskap och nya metoder ger mindre tvång

Vi vill ha en nollvision för bältesläggning i psykiatrivården. På sikt bör metoden fasas ut och ersättas med andra arbetssätt så som man gjort i flera andra länder.

Läs mer i Aftonbladet.

Kommentar finns i RSMHBloggen.