Ann Mannerheim - Sveriges enda forskare med marskalkstav?

Svensk forskning visar att föräldrar till psykiskt sjuka löper stor risk att själva drabbas av sjukdom.

– Tyvärr fungerar anhöriga som obetalda vårdgivare, vilket ofta leder till ångest, depression och annan ohälsa, säger Ann Mannerheim, en av forskarna bakom studien.

Läs mer i Aftonbladet.