The Clozapine Clinic Health Agency in High-Risk Conditions av antropologen Julia Brown. 

Denna bok är den första etnografin av den föga kända världen av klozapinkliniker i Australien och Storbritannien.

Antropologen Julia Brown engagerar sig i berättelserna om människor som lever under extrema hälsoförhållanden för att utmana några av de antaganden som gjorts om behandling med klozapin och för att utforska vad det innebär att få diagnosen "behandlingsresistent schizofreni".

Boken lyfter särskilt fram vikten av kontinuitet i vården och är en viktig läsning för vårdgivare som arbetar med psykospatienter samt akademiker och beslutsfattare med fokus på mental hälsa.

Läs mer hos Routledge.