Författaren citerar Benjamin Franklins: Ingenting är mer dödligt för hälsan än att ta hand om den för mycket

Vad innebär det att må bra?

Är det något i vår kropp?

Eller är det snarare något subjektivt - något av sinnet?

I denna djupgående samling av kliniska berättelser bygger den framstående psykiatern Dr Alastair Santhouse på sin erfarenhet av att behandla tusentals sjukhuspatienter för att visa hur våra känslor är oupplösligt kopplade till vårt fysiska välbefinnande.

Läs en recension i The Guardian.

Ewa Mörtberg, Maria Tillfors (redaktörer) Studentlitteratur; 2021 181 sidor

Den typiska bilden av en person med social ångest är en blyg person, som är undergiven, tystlåten och inte tar risker.

Dock verkar ungefär en femtedel av personer med diagnosen tvärtom bete sig impulsivt och aggressivt.

Dessa patienter har en ängslig–impulsiv variant av diagnosen, så kallad atypisk social ångest.

Den är svårare att diagnostisera och går inte att behandla lika effektivt.

Läs mer i Läkartidningen.

The Clozapine Clinic Health Agency in High-Risk Conditions av antropologen Julia Brown. 

Denna bok är den första etnografin av den föga kända världen av klozapinkliniker i Australien och Storbritannien.

Antropologen Julia Brown engagerar sig i berättelserna om människor som lever under extrema hälsoförhållanden för att utmana några av de antaganden som gjorts om behandling med klozapin och för att utforska vad det innebär att få diagnosen "behandlingsresistent schizofreni".

Boken lyfter särskilt fram vikten av kontinuitet i vården och är en viktig läsning för vårdgivare som arbetar med psykospatienter samt akademiker och beslutsfattare med fokus på mental hälsa.

Läs mer hos Routledge.

Mark Vonnegut är son till den store amerikanske författareen Kurt Vonnegut. 

Själv är han barnläkare och författare till 3 böcker. Mest känd är boken Express till paradiset, som handlar om när han insjuknade i schizofreni.

Läkartidningen har här sammanställt en kollektion av ABC-artiklar och översiktsartiklar om olika typer av psykoser och psykotiska tillstånd.

Artiklarna har uppdaterats bland annat vad gäller diagnostik, behandling och referenser.

Tanken är att boken ska fungera som ett lättillgängligt stöd för vårdgivare i att på ett professionellt sätt kunna möta, bättre förstå och handlägga patienter på vårdcentraler, akutmottagningar och vårdavdelningar inom såväl somatisk som psykiatrisk vård.

Pris: 320 kr Kan beställas här.

När hennes son fick diagnosen schizofreni kände sig Linda Snow-Griffin, en privatpraktiserande psykolog, förkrossad och överväldigad.

Det gick tusentals frågor genom hennes huvud: Hur kan jag hjälpa honom? Vad behöver han för att bli bättre? Kommer han att kunna bli bättre?

Hope and Learning berättar om den 20-åriga resa Linda och hennes son begav sig ut på, när de navigerade sig mot återhämtning och en bättre förståelse för hur det är att leva med schizofreni.

Läs mer hos Yahoo News.