Eric Kandel

Nobelpristagaren Eric Kandel ägnar sig numera åt musmodeller av schizofreni, som ger väldigt intressanta resultat.

Det är svårt att studera positiva symptom i musmodeller, men negativa symptom och kognitiva symptom går bra.

Han tycker att musmodeller av schizofreni är viktiga för att förstå sjukdomen och finna nya behandlingar.

Läs mer hos Psychiatric News.