Nästan hälften av föräldrarna som har barn tillsammans med en förälder med schizofreni eller bipolär sjukdom har själva psykiska besvär och sämre funktionsförmåga.

Men bara 6 % hade schizofreni och vanligast var depression.

I en kontrollgrupp med friska var siffran 18 %.

Detta kan påverka familjelivet och barnen.

Läs mer hos EurekAlert.

Genom vår studie vill vi undersöka om det finns stöd för att immunsystemet spelar en roll i uppkomsten av schizofreni hos vissa individer.

Vidare är vår förhoppning att kunna hitta ett nytt behandlingsalternativ till de patienter som inte upplevt effekt av de antipsykotiska behandlingar som idag finns att tillgå, en grupp där vi tror att immunsystemet är överaktiverat.

På detta sätt lindra lidande och förbättra livskvalitén för denna patientgrupp och deras anhöriga. 

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Lars Helldin

Tänk dig att vara ensam och isolerad trots att det finns fullt av människor runt omkring dig.

Tänk att du har arbetsförmåga som ingen vill ha.

Många känner igen sig sedan tidigare men för de flesta kom det som en chock då Covid-19 drabbade landet.

Läs mer hos ttela.

Enligt en studie av forskare vid Karolinska Institutet verkar förekomsten av diagnosticerad psykos minska bland minoritetsgrupper i Sverige om de lever i områden där många ur samma minoritetsgrupp bor.

Läs mer hos Karolinska Institutet.

Psykiatriker har en stor mängd diagnoser och inte tillräckligt med behandlingar.

Att jaga efter den dolda biologin som ligger bakom psykiska störningar kan hjälpa.

Läs mer i Nature.

Mycket läsvärd artikel.

En studie har gjorts där friska personer fått amfetamin för att höja dopamin, men de fick ej psykos.

Det tyder på att dopaminfrisättningen är noga reglerad i prefrontala kortex så rätt mängd frisätts.

För personer med schizofreni och som aldrig fått antipsykotika var dopaminfrisättningen felaktig och därför blev det för mycket dopamin.

Prefrontala kortex är ett område i hjärnan, där språk, känslor och minne sammanstrålar.

Läs mer hos MedicalXpress.