Mer än hälften som diagnostiseras med en psykisk sjukdom kommer att få en andra eller tredje diagnos under sin livstid.

Ungefär en tredjedel har fyra eller fler.

De fann att 70% av den genetiska signalen kopplad med schizofreni också är kopplad med bipolär sjukdom.

"Våra resultat bekräftar att hög komorbiditet för vissa sjukdomar delvis återspeglar överlappande vägar för genetisk risk", säger huvudförfattaren Andrew Grotzinger.

Fyndet kan i slutändan öppna dörren till behandlingar som tar itu med flera psykiatriska störningar samtidigt och hjälper till att omforma hur diagnoser ges, sa han.

Läs mer hos CU Boulder Today.

Inflammation kan blåsa upp eller tunna ut hjärnområden kopplade till autism och schizofreni, rapporterar forskare i en ny studie.

Forskarna säger att de planerar en randomiserad kontrollerad studie som undersöker effekterna av IL-6-hämmaren tocilizumab hos personer med schizofreni.

Läs mer hos Spectrum News.

I en aktuell studie presenteras en modell och mekanism för hur en specifik gen, inblandad i både bipolär sjukdom och schizofreni, påverkar hjärnans funktion och risken för psykiatrisk sjukdom.

Läs mer hos Akademiliv.

Ny forskning visar att det genetiska arvet kan ha betydelse för risken att utveckla anorexia och andra ätstörningar.

– Vi behöver informationen från både generna och miljön för att fullt förstå hur sjukdomarna fungerar, säger Cynthia Bulik, professor i ätstörningar.

Det finns tydliga genetiska likheter mellan anorexi och flera psykiska sjukdomar, så som depression, schizofreni och tvångssyndrom.

Läs mer hos SVT Nyheter.

Schizofreni är en försvagande sjukdom som ger både positiva och negativa symtom som påverkar kognition och känslor.

Det finns bevis på betydande genetisk orsak som involverar flera gener såsom dystrobrevinbindande protein 1 (DTNBP1) och neuregulin 1 (NRG1).

Det finns ingen tydlig koppling mellan neurotransmittorförändringar och patofysiologin för schizofreni; dock har studier visat att subkortikal dopamindysfunktion är nyckelmekanismen.

Specifika regioner med förändringar i grå och vit substans observeras hos patienter med schizofreni; förändringar i den grå substansen är mer betydande efter psykosuppkomsten.

Dessa patologiska förändringar kan vara inblandade i försämring av exekutiv funktion, uppmärksamhet och arbetsminne.

Utmaningen med sjukdomshantering kvarstår ibland på grund av biverkningarna.

En bättre förståelse för de patologiska processerna vid schizofreni kan leda till mer specifika och effektiva terapier.

Läs mer hos Cureus. (Normalt kostar sådana artiklar 200-300 kr att läsa men Cureus är en gratis tidning. En slags vetenskapens Metro)

Enligt FN kommer nästan två tredjedelar av oss att bo i städer år 2050.

Men i takt med att psykisk ohälsa får ett erkännande, hjälper eller hindrar vårt stadsliv?

Läs mer hos BBC Science Focus.