De onormala förändringar i hjärnan som setts hos personer med schizofreni är primärt orsakade av själva sjukdomen eller behandlingen och inte av genetiska faktorer har en holländsk studie kommit fram till.

Dessa slutsatser kunde dras eftersom icke-psykotiska syskon, som antagligen bär på liknande "schizofrenigener" hade helt normala hjärnor.

Läs mer hos NEWSMedical.