diet

Alla dieter ger lika god effekt på vikten och vilken diet man väljer spelar mindre roll.

När diet jämfördes med icke-diet under sex månader, fick de med lågkolhydratdiet en viktminskning med i genomsnitt 8,7 kilo och de med en fettsnål diet 8,0 kilo.

På ett års sikt resulterade både lågkolhydrat- och fettsnål diet i en viktnedgång på 7,3 kilo vardera.

Slutsatsen var att bantare bör välja den diet som passar dem bäst. Det viktiga är att man hittar en metod man kan hålla fast vid under lång tid framöver och som inte känns ohållbar efter ett par månader.

Läs mer i Läkartidningen.