fostertonåring

Schizofreni är en sjukdom med en onormal utveckling av hjärnan, där miljöfaktorer verkar orsaka sjukdomen.

En mängd miljöstörningar under graviditeten samt sociala faktorer och droger under tonåren verkar öka risken för schizofreni.

Utvecklingen av prefrontala kortex tidigt under graviditeten och i slutstadiet av tonåren är två kritiska perioder, som ökar risken för schizofreni där bildningen av nya hjärnceller respektive bortrensning av synapser kan båda störas av miljöfaktorer.

Skadliga sociala situationer, som ökar stressen kan öka dopamin i hjärnan i tonåren, vilket gör att för många synapser rensas bort i hjärnan och försämrar kontakten i hjärnan. Detta framgår i en översiktsartikel, som kan läsas gratis.

Läs mer hos Translational Psychiatry.