- Människor blir förvånade när vi säger att det går att gå igenom ångesten i stället för att fly undan den, berättar Urban Bengtson.

- Först har du situationen, sedan reaktionen och därefter valt beteendet. Situationen och den automatiska, känslomässiga reaktionen kan du i det läget inte göra något åt, men beteendet kan man välja, säger Åsa Kadowaki.

Att undvika en obehaglig situation ger en kortsiktig vinst i form av uteblivet obehag, men medför i gengäld en större känslighet för liknande situationer i framtiden.

Att göra tvärtom ger motsatt resultat.

Det som till en början framkallade mycket ångest blir successivt mindre och mindre obehagligt.

För att bli trygg måste man först klara av att vara rädd.

Från Dagens Nyheter.