Folsyra saknade effekt, men inte andra folater. Omega-3 saknade effekt vid schizofreni

I Australien har gjorts den största genomgången av de undersökningar med kosttillskott mot psykiska sjukdomar, som finns publicerade med över 10 000 patienter.

Omega-3 saknade effekt mot schizofreni.

För humörstörningar och schizofreni gav N-acetylcystein, som tillägg effekt.

Olika doser av folatbaserade tillägg verkade kunna påverka symptom på depression och schizofreni, men folsyra saknade effekt.

Vitaminer och mineraler verkade bevis saknas för effekt.

Om normal dosering följs verkar inga risker finnas med kosttillskott och de stör inte heller medicineringen med psykofarmaka.

Läs mer hos MedicalNewsToday.

Läs originalartikeln här.