Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Geta Profilbild Geta - 7 minuter sedan

Stina Lundberg Dabrowski

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

:hej Nån som sade hoppa :hej :hej

Metrogirl Profilbild Metrogirl - 6 timmar sedan

hoppar :D

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 7 timmar sedan

Skall ned till mottagningen nu på förmiddagen loggar ut och går snart och duschar.

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 7 timmar sedan

Metrogirl dansar då på borden?

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 9 timmar sedan

lutar mig tillbaka för att somna om

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 10 timmar sedan

Sen ankomst :yaya

wasp Profilbild wasp - 10 timmar sedan

God morgon i ottan!

vnv Profilbild vnv - 16 timmar sedan

:sleep

vnv Profilbild vnv - 16 timmar sedan

:natti

Skriklådan är bara för medlemmar

Hälften av unga i Norge blir återhämtade från schizofreni

Skapad: 21 juli 2018

Hugdahl

Viktigt att få fram budskapet att schizofreni inte är en hopplös sjukdom säger professor Kenneth Hugdahl vid Universitetet i Bergen

Efter 4 år av olika behandlingar var 55 % delvist eller fullständigt återställda.

Resultatet är mycket bättre än vad tidigare angivits och inger hopp.

Genomsnittsåldern var 21 år för de som påbörjade studien.

Alla patienter hade fått psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention.

Alla hade fått gruppsamtal och en del hade fått KBT mot psykossymptom.

De hade också fått hjälp med att kunna arbeta.

De som tillfrisknade hade större motståndskraft för att hantera kriser och påfrestningar. Kanske kan behandling komma som stärker motståndskraften.

Att kunna lägga sjukdomen bakom sig och se framåt är viktigt för att kunna tillfriskna.

Läs mer hos forskning.no.

Det är nog bara ett par procent i Sverige som fått denna intensiva behandling som nyinsjuknade.