Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

wasp Profilbild wasp - 1 timme sedan

God morgon!!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 2 timmar sedan

God morgon det är vedervärdigt att vakna så här tidigt, förr kunde jag sova till l 10.00 fast då tyckte jag att halva dagen var till spillo och ville vakna tidigare. Men man får nöja sig med det som är, inget att göra åt.

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 2 timmar sedan

Geta tar huset med sig när hon åker..

idefix Profilbild idefix - 7 timmar sedan

Hej Geta!

Geta Profilbild Geta - 7 timmar sedan

:hej

Geta Profilbild Geta - 7 timmar sedan

Snigelfart.....

idefix Profilbild idefix - 7 timmar sedan

Här var det fart! :)

idefix Profilbild idefix - 7 timmar sedan

:yaya

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 9 timmar sedan

Övertid i dag men det gjorde jag gärna nu :sleep

someone Profilbild someone - 9 timmar sedan

All lugnt zoidar?

Skriklådan är bara för medlemmar

Hälften av unga i Norge blir återhämtade från schizofreni

Skapad: 21 juli 2018

Viktigt att få fram budskapet att schizofreni inte är en hopplös sjukdom säger professor Kenneth Hugdahl vid Universitetet i Bergen

Efter 4 år av olika behandlingar var 55 % delvist eller fullständigt återställda.

Resultatet är mycket bättre än vad tidigare angivits och inger hopp.

Genomsnittsåldern var 21 år för de som påbörjade studien.

Alla patienter hade fått psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention.

Alla hade fått gruppsamtal och en del hade fått KBT mot psykossymptom.

De hade också fått hjälp med att kunna arbeta.

De som tillfrisknade hade större motståndskraft för att hantera kriser och påfrestningar. Kanske kan behandling komma som stärker motståndskraften.

Att kunna lägga sjukdomen bakom sig och se framåt är viktigt för att kunna tillfriskna.

Läs mer hos forskning.no.

Det är nog bara ett par procent i Sverige som fått denna intensiva behandling som nyinsjuknade.