Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Drummer Profilbild Drummer - 3 minuter sedan

Mitt minne av Isa-Elise här på Viska var att hon var väldigt känslosam och gillade blommor i all dess former!

Geta Profilbild Geta - 21 minuter sedan

Ja, det var hans favorit på Viska.

Drummer Profilbild Drummer - 27 minuter sedan

Nisse har väl säkert varit besviken när hon försvann! Dom fann varann!

Geta Profilbild Geta - 34 minuter sedan

Jo, det hade hon som avatar.

Crusader Profilbild Crusader - 36 minuter sedan

Hade inte hon fisken "Nemo" som avatar ? Eller minns jag fel ?

Crusader Profilbild Crusader - 37 minuter sedan

Jag kommer ihåg Isa-Alise hon var en bra person och kunde jobba osv trots sin sjukdom.

Geta Profilbild Geta - 45 minuter sedan

Ja, hon blev skrämd. Hon tyckte inte att hon fick stöd från Viska. Men hon har ett liv utanför Viska.

Drummer Profilbild Drummer - 47 minuter sedan

Varför det? Har hon varit i konflikt med ngn?

Geta Profilbild Geta - 53 minuter sedan

Hon har totalt slutat på Viska.

Drummer Profilbild Drummer - 1 timme sedan

Är det ngn som vet var Isa-Elise tagit vägen?

Skriklådan är bara för medlemmar

Hälften av unga i Norge blir återhämtade från schizofreni

Skapad: 21 juli 2018

Viktigt att få fram budskapet att schizofreni inte är en hopplös sjukdom säger professor Kenneth Hugdahl vid Universitetet i Bergen

Efter 4 år av olika behandlingar var 55 % delvist eller fullständigt återställda.

Resultatet är mycket bättre än vad tidigare angivits och inger hopp.

Genomsnittsåldern var 21 år för de som påbörjade studien.

Alla patienter hade fått psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention.

Alla hade fått gruppsamtal och en del hade fått KBT mot psykossymptom.

De hade också fått hjälp med att kunna arbeta.

De som tillfrisknade hade större motståndskraft för att hantera kriser och påfrestningar. Kanske kan behandling komma som stärker motståndskraften.

Att kunna lägga sjukdomen bakom sig och se framåt är viktigt för att kunna tillfriskna.

Läs mer hos forskning.no.

Det är nog bara ett par procent i Sverige som fått denna intensiva behandling som nyinsjuknade.