Senaste forumpostningar

 

Obs! Gästforum finns nu för icke-medlemmar längst ner under Om Viska.

Upp till Kamp

Slumpvald nyhet

Antidepressivat amoxapin kan ha atypisk antipsykotisk effekt

Skapad den fredag 17 januari 2003, 08:08

schizofreni

I bl.a. USA och Mexico används ett antidepressivt medel amoxapin.

Eftersom det farmakologiskt sett verkar på liknande sätt, som atypiska antipsykotika, så har mexikanska forskare gjort en studie på medlet vid akut schizofreni.

Det var en öppen studie på 15 patienter i 6 veckor och medeldosen var 210 mg. Resultatet blev att signifikant effekt noterades på positiva och negativa symptom med en trend i förbättring av stämningsläget.

Inga extrapyramidala effekter, akatisi eller viktökning noterades.

Forskarna anser att större dubbelblind studier krävs för att bevisa effekten och avsaknaden av viktökning samt att medlet är billigt är en stark fördel.

Kommentar:

Intressant är att när Läkemedelsverket granskade Leponex och Zyprexas biverkan att ibland ge kraftigt förhöjda glukosnivåer, så nämnde de att amoxapin har rapporterats ibland kunna ge samma biverkan.

Amoxapin finns inte i Sverige, men kommer säkert att prövas i USA ganska mycket, eftersom alla försäkringsbolag inte betalar Zyprexa, Risperdal mfl, då de anses för dyra.

I USA så kombinerar man gärna två olika antipsykotika och amoxapin kan bli ett populärt tillägg där. En fördel med preparatet är ju också den antidepressiva effekten.

Källa:

Apiquian R, Ulloa E, Fresan A, Loyzaga C, Nicolini H och Kapur S.
Amoxapine shows atypical antipsychotic effects in patients with schizophrenia: results from a prospective open-label study.
Schizophr Res Jan 1;59(1):35-9 (2003)