Sömnproblem

Uppdaterad: 6 november 2016

sömnproblem

 

Varje människa som inte får sova börjar redan efter 1 dygn förlora sin verklighetsuppfattning. Sinnesintrycken blir osäkra och förvrängda. Självbilden liksom tolkningen av omvärlden förändras starkt och feltolkningar blir accepterade. Ökande bevis tyder på att onormal sömn kan bidraga till insjuknandet i schizofreni, återfall i psykos och för skapa symptom.

 

Redan före första psykosen kan sömnproblem finnas. De flesta psykoser börjar med en period av sömnsvårigheter. Troligen är sömnbrist den faktor som är viktigast för att utlösa en psykos. Sömnproblem uppstår också ofta före återfall i psykos. Också ökad dödlighet har kopplats till sömnproblem.

 

80 % av de med schizofreni har sömnproblem jämfört med 20-30 % hos övrig befolkning. Ofta är sömnproblem kopplat till försämrad kognition och om besvären kvarstår kopplas till sämre effekt av antipsykotika. Det finns personer med schizofreni, som rapporterar sömnproblem, men när sömnen mäts hittas inga fel på den (kallas subjektiva sömnproblem).

 

Det finns flera olika typer av sömnstörningar vid schizofreni:

 

 • insomnia (sömnsvårigheter)

   

 • obstruktiv sömnapné (tilltäppta luftvägar oftast vid övervikt som ger andningsuppehåll under sömnen, som ger bl.a trötthet dagtid)

   

 • dygnsrytmstörningar (kan vara insomning kl 3 på natten och sedan normal sömn i 7-8 timmar).

   

 • rastlösa ben (RLS) där obehagen i benen gör det svårt att somna in och sova. Kan framkallas av antipsykotika.

   

 • hypersomni dvs för mycket sömn kan drabba 30 %.

 

Typiskt vid schizofreni är problem med insomning och att upprätthålla sömnen hela natten och dessa problem finns också utan antipsykotika. Kan orsakas av för mycket dopamin, men också brist på GABA.

 

Tillfälliga sömnproblem enstaka nätter orsakas troligen av stress. Ångest kan störa insomningen, liksom psykotiska symptom, som ger ångest och oro.

 

Överdriven energi dagtid kan ge mindre sömnbehov, vilket kanske kan vara hypomani. Är du vaken natt och maniskt aktiv då eller vänder på dygnet, så kan psykotiska symptom vara orsaken.

 

Störd sömn kan försämra förmågan att hantera sjukdomen och att fungera på arbete och tillsammans med andra personer. Sömnen har betydelse för minnet, infektionsförsvar och hormoner. Att ta en tupplur kan vara lika bra för minnet som 6 timmars sömn.

 

Om sömnen förbättras är uppfattningen idag att positiva symptom också förbättras och framförallt paranoida vanföreställningar, men mer forskning krävs.

 

Antipsykotika har en viktig roll i behandlingen av sömnstörningar och särskilt vid psykos och tecken på återfall i psykos.

 

Sömnproblem kan orsakas av mediciner och det kan vara sömnsvårigheter på grund av uppiggande effekt t.ex Abilify, Fluanxol eller ökad trötthet, som Zyprexa/Olanzapin, Clozapine/Leponex eller Seroquel/Quetiapine kan ge. Ett för snabbt byte från Risperidon till Abilify kan ge sömnlöshet. SSRI-antidepressiva kan störa sömnen. Vissa kan gå i sömnen, som antipsykotikabiverkan.

 

Vilken typ av sömnproblem har jag?

 

Apoteket har ett självtest med 15 frågor som ger besked om vilken typ av sömnstörning, som du kan ha.

 

 

Självhjälp: 

 

 • Har du kommit ihåg att ta antipsykotikan eller sömnmedicinen? Glömmer du det kan det vara svårt att somna eller du får bara några timmars sömn. Att ta lägre dos av antipsykotikan kan också ge sömnproblem.

   

 • Kontrollera om du har tecken på återfall i psykos för då kan en tillfällig höjning av antipsykotikan krävas. Gör detta återfallstest.

   

 • Tillfälliga sömnproblem enstaka nätter kan bero på stress. Motion, avslappning och mindre kaffe kan mildra stressen.

   

 • Om du sover på dagen kan sömnen nattetid bli kortare.

   

 • Gå till sängs samma tid alltid. Försök att varva ner innan du försöker somna genom att läsa eller lyssna till lugn musik i en timme.

   

 • Kontrollera i FASS om dina läkemedel kan ge sömnstörningar som biverkan.

   

 • Stör röster insomningen ligg på sidan med ena örat mot kudden.

   

 • Bolltäcke eller kedjetäcke kan förbättra sömnen och kan fås via psykiatrins arbetsterapeuter.

   

 • Drick inte kaffe, te eller Coca cola efter kl 16, eftersom det verkar uppiggande och kan störa sömnen.

   

 • Sömnproblem kan uppstå p.g.a. depression och då särskilt tidigt uppvaknande t.ex. vid 3-tiden på natten. Testa dig på

  Calgarys depressionstest för schizofreni. Kanske sömnproblemen minskar om din depression blir behandlad.

   

 • Undvik att ta arbeten där du jobbar natt, eftersom det kan störa din sömn. Långa flygningar över tidzoner t.ex till USA kan också störa din sömn.

   

 • Sömn-appar finns, som gratis Sleepbot för Android och Iphone, som anses bäst. 

 

Kontakta din läkare:

 

 • Om du sovit dåligt några dagar, så att du får sömnmedicin (Zoplikon/Imovane eller Zolpidem/Stilnoct) om du inte redan har det. Dra dig inte för att besvära om detta eftersom sömnsvårigheter kan vara ett av tecknen på återfall i psykos.

   

 • Är sömnen konstant dålig finns det antipsykotika, som har trötthet, som biverkan t.ex. Zyprexa/Olanzapin och Seroquel/Quetiapin tabletter.

   

  Många på viska.se är nöjda med Quetiapin 50-100 mg för sömnen. Nyare antipsykotika kan kanske också förbättra sömnen, vilket finns tecken på.

   

 • Vid svåra sömnproblem ges Heminevrin kapslar och Nozinan tabletter.

   

 • Om du sover för länge av antipsykotikan kan dossänkning, byte till Abilify eller tillägg av Abilify vara ett alternativ.

   

 • Obs! Sömnmedicin används ej vid sömnapné eller dygnsrytmstörningar. 

  

Framtidshopp:

 

 • KBT-I, som är en KBT mot sömnsvårigheter befinner sig under utprovning mot schizofreni. Hos 24 personer blev 41 % helt kvitt sin insomnidiagnos och resten blev förbättrade.  

 • Färre sömnspindlar (EEG-aktivitet) kan vid schizofreni öka psykossymptom och försämra kognitionen. Hos friska ökar sömnmedlet zolpidem sömnspindlarna.

0
0
0
s2smodern

Kommentarer   

#1 Admin1 2015-09-16 14:07
Intressant att de som inte får effekt av antipsykotika har ofta kroniskt dålig sömn. Man kan vända på det och har man god sömn har man antagligen god effekt av antipsykotika och att sömnen kan användas kanske för att screena efter dålig antipsykotika effekt. Jag själv höjer alltid dosen av antipsykotika tillfälligt vid dålig sömn och har gjort så ganska länge. Brukar räcka med bara en natts doshöjning.
Citera | Anmäl till administratören

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera