Så motverkas röster

Uppdaterad: 20 juli 2016

schizofreni

Röster har 75 % med schizofreni, men finns även vid bipolär, depression och PTSD men inte lika vanligt. Även 6 % av psykiskt friska kan höra röster, men de upplevs mer positivt och är inget problem. Behöver inte alltid vara röster utan kan också vara ljud, musik, skratt eller skrik. Synhallucinationer kan finnas samtidigt. Hallucinationer ingår, som ett av sju symptom när psykossymptom mäts.

 

Psykotiska röster kommer ofta, utifrån, är komplexa, upplevs has av andra och ger större känslomässig påverkan. Ofta har rösterna ett negativt innehåll, som ger försämrat mående. Psykotiska röster kommer när uppmärksamheten är vänd inåt, medan motsatsen gäller för normalpersoner. Positiva och hjälpsamma röster finns och om de försvinner kan upplevas negativt. Läs mer om röster här.

 

Kommando- eller imperativa hallucinationer är hotande eller uppmanande kan vara farliga både för dig själv och andra om de åtlyds. 30 % har denna typ av röster. Röster kan kanske öka självmordsrisken.

 

En äkta hallucination är när en röst hörs, när det är tyst, men om ord förvrängs och tolkas annorlunda talar man om illusion, som är ett mildare problem t.ex en person säger Hej och det hörs som Hora.

 

Depression och mani kan göra att rösterna blir deprimerade respektive maniska.

 

Röster kan orsakas av ångest och stress, som kan vara för mycket eller för lite stimulans. De kan också framkalla ångest.

 

Röster är en del av sjukdomen och dina egna tankar, som av något fel upplevs som röster. När rösterna är särskilt besvärliga och störande finns oftast även större problem med tänkandet. Det är främst när rösterna får en att må dåligt eller stör vardagen, som de är ett problem.

 

Röster och särskilt de som är kränkande kan ge kroppsliga reaktioner också, som värmekänslor eller myrkrypningar i händer och fötter.

 

En studie på tvillingar tydde på att ärftliga faktorer orsakar 15 % av röster hos män och 32 % hos kvinnor. Så omgivningen är viktigare för röster än arvet.

 

Tyvärr är psykiatrerna inte så intresserade av att fråga om vad röster säger och om ens vanföreställningar. De påstås vara generade av dem. Det är synd för intressant information kan fås ur dem säkert, eftersom det är psykosen själv som talar. Men många hemlighåller sina hallucinationer.

 

Antipsykotika minskar hallucinationer, men inte lika bra som mot vanföreställningar. Vid första och enda psykosen hade jag högljudda och aggressiva röster. Direkt efter antipsykotika blev röstvolymen normal och rösterna blev snälla och hjälpsamma. Det tog dock några månader innan de försvann helt. Mot slutet kom de bara vid vila eller i samband med sänggåendet. Antipsykotika har en antiaggressiv effekt, som tydligen kan påverka röster också.

 

Flera teorier om hur röster uppstår finns, som minnestörningar, signaleringsfel mellan talamus och hjärnbarken eller att de egna tankarna upplevs inte som ens egna (dissociation?) och därför blir till röster. Synsinnet litar man mer på än hörseln och därför konstigt att de upplevs som verkliga, eftersom ingen syns prata.

 

 

Hur stora besvär av röster har du?

 

Minimal = Tveksamt och nästan normalt.

 

Mild = En eller två tydliga men inte så ofta eller ett antal vaga onormala sinnesintryck, som inte ger störning av tänkande eller beteende.

 

Moderat = Hallucinationer ofta, men inte konstant och tänkande och beteende är bara påverkade litet.


Moderat svår = Hallucinerar ofta och kan vara syn, smak och känsel också och tenderar att störa tänkande och/eller beteende, Tolkningen av dessa kan likna vanföreställningar och reaktion på dem kan ske med känslor eller tal.


Svår = Hallucinationer nästan ständigt, vilket ger stora störningar av tänkande och beteende. De uppfattas som verkliga och funktionsförmågan hämmas av känslomässigt svar och tal med rösterna.

 

Extremt = Nästan helt upptagen av hallucinationer, som dominerar tänkande och beteende. Hallucinationerna tolkas vanföreställningslikt och gör att man svarar till rösterna eller ändrar beteende inkluderande att följa rösternas uppmaningar.

 

Från PANSS-testet, som mäter bl.a positiva och negativa symptom. Observera att ju oftare hallucinationerna kommer och ju mer ens dagliga funktionsförmåga nedsätts desto värre.

 

 

Självhjälp:

 

Olika personer reagerar olika på dessa råd så pröva dig fram, men oftast fungerar minst ett av råden. De effektivaste råden står först.

 

 • Slå på TV:n.

   

 • Lyssna på musik i hörlurar.

   

 • Samtala med någon.

   

 • Läs högt.

   

 • Öronpropp i höger öra (om det ej hjälper pröva vänster öra).

   

 • Monotont mumlande.

   

 • Tänk det är mina egna tankar jag hör på grund av psykiska symptom för ingen talar till mig. Det är inga riktiga röster jag hör.

   

 • Motionera och gärna regelbundet för det kan minska på röster.

   

 • Gör något intressant.

   

 • Att inte vara ensam kan minska på röster.

   

 • Försök att minska på ångest och stress, som kan trigga röster.

   

 • Säg åt rösterna i lugn ton att hålla tyst.

   

 • Säg positiva saker till dig själv, som Ta det lugnt och Detta klarar jag.

   

 • Vila om du är överstimulerad.

   

 • Var inte nyfiken och lyssna vad rösterna skall säga för då hör du dem. 

 • Undvik att förklara var rösterna kommer ifrån och tro absolut inte att det är andar, demoner, andra personer eller utomjordingar.

   

 • Appen iDichotic mot röster, som ger kognitiv träning har utvecklats i Norge och finns här.

   

 • Vissa läkemedel kan ge hallucinationer, som biverkan. Kolla i FASS om något av dina läkemedel har sådan biverkan. Antikolinergika, som Akineton och Pargitan kan kanske öka på röster, eftersom läkemedel med motsatt effekt kolinergika tros minska på röster.

   

 • Kartlägg dina röster i en dagbok och skriv när och var de uppträder samt ganska detaljerat vad rösterna säger. Försök förstå dina röster och när de inträffar och hur du mår då. Kanske kan du upptäcka vad som triggar rösterna och minska på just det. Visa dagboken för din psykolog eller psykiater.

   

 • Kognitiv beteendeterapi kan vara bra för att förklara att rösterna inte är verkliga och därmed minska problemen med dem.

 

 

Kontakta läkare:

 

 • Om rösterna är Moderat svåra eller däröver och börjar störa tänkande och beteende kan det vara dags att söka hjälp.

   

 • Om du har kommenderande röster, som du inte börjar kunna motstå, så ring genast efter hjälp.

   

 • Bästa behandlingen mot röster anses antipsykotika, familjeutbildning samt KBT vara. Ångestdämpande medicin kan vara bra mot den ångest som rösterna kan skapa. 

 

 

Framtida behandlingar:

 

 • Läkemedel mot röster befinner sig under utprovning, som höjer acetylkolin i hjärnan, vilket skall minska rösterna.

   

 • Avatarterapi får rösten ett ansikte (avatar) och sedan låtsas en psykolog vara en elak röst, som sedan blir snällare. Läs mer här.

   

 • Magnetsfältsbehandling (TMS) och ytlig elstimulering (tDCS) kan kanske också ha effekt mot röster och verkar knappt ge några biverkningar.

   

 • Starkare KBT är under utprovning, som ger bättre effekt på symptom.

0
0
0
s2smodern

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera