Kategori: Böcker om schizofreni
Sidor: 304
Pris: 369 kr
ISBN: 9789127099050
År: 2005
Länk: Länk

Visningar: 1629

  0 / 0
Dålig Bäst 

Recension

Skriven av Administrator

 

Johan Cullberg är professor i psykiatri och har en bror, konstnären Erland Cullberg, som har schizofreni. Johan Cullberg är en flitig författare och har skrivit många böcker inom psykiatri. En bok kom i år om Gustaf Frödings psykiska ohälsa.

Johan Cullberg har ungefär 40 års erfarenhet inom psykiatrin men har tidigare varit kontroversiell, eftersom han betonat betydelsen av sociala och psykologiska faktorer i psykoser, vilket varit ovanligt bland läkare. Han har därför blivit motarbetad av läkarkollegor och fick först sin professur efter ett visst motstånd. Idag upplever jag inte honom som ifrågasatt, eftersom psykologiska och sociala behandlingar vid schizofrenibehandling vunnit gehör inom läkarkåren teoretiskt även om behandlingarna inte ännu ofta hunnit omsättas i praktiken.

Boken täcker upp det mesta inom psykoser. Även för motståndare till psykologiska metoder inom schizofrenivården, går boken väldigt bra att läsa. De psykologiska delarna är inte så omfattande egentligen. Cullberg menar att biologiska faktorer är viktiga, men även den psykotiske är en unik kännande och tänkande person. I våra drömmar kan vi uppleva psykotiskt tänkande och psykosen är närmare oss än vad många tror. Friska människor har en bättre verklighetsanpassning och kan sortera bort "psykotiska" tankar.

Boken är uppdelad i två delar. Den första förklarar vad en psykos är: yttringar och faser, klassifikation, sårbarhetsfaktorer, utlösande och skyddande faktorer. En systematisk genomgång görs av de olika psykotiska sjukdomsgrupperna enligt: (1) förekomst, (2) symtom och (3) förlopp. Andra delen tar upp psykosbehandlingen i ett historiskt perspektiv och behandlingens förutsättningar, krav och organisation idag. Olika former av förebyggande åtgärder, snabb hjälp vid det första insjuknandet och minskning av det kroniska handikappet.

Intressanta kunskaper finns överallt i boken. Hallucinationer blir först psykotiska om de kombineras med en vanföreställning och annars är de perceptionsstörningar. 50 % av de som förlorat en anhörig eller husdjur brukar höra dennes röst eller ljud efteråt dvs ha rösthallucinationer. 50 % av de med akut psykos drabbas av PSTD dvs posttraumatiskt stressyndrom, vilket kan vara samma sak som postpsykotisk depression. Bra är också de korta sjukdomsberättelser om olika individer, som ger liv åt de olika avsnitten.

Detta är en fantastiskt bra bok, som verkligen kan rekommenderas till alla. Den är aktuell, intressant och heltäckande. Att boken poängterar antipsykotikas bristfälliga effekt och att fler behandlingar och åtgärder därför är nödvändiga är viktigt, eftersom verkligheten är ju sådan och måste anpassas efter det. Boken är nog främst tänkt för vårdpersonal, men kan lika gärna läsas av andra. Det som saknas jämfört med boken "Surviving schizophrenia", som är tänkt för brukare och anhöriga, är själva självhjälpsdelen. Men Cullbergs bok är annars mycket bättre att läsa.

Tillagd:

Du har inte rätt att posta kommentarer