Självhjälp

Förebygga och tidigt behandla schizofreni

Uppdaterad: 10 augusti 2017

stop

Schizofreni anses vara en utvecklingsstörning, som innebär att under graviditeten blir hjärnans utveckling störd, men dessutom i tonåren inträffar bortrensning av onödiga nervkontakter (pruning), som blir för kraftig så att även nödvändiga nervkontakter försvinner. Det försämrar kontakten mellan hjärnans nervceller och olika delar av hjärnan.  

Senare i livet kan genetiska faktorer och miljöfaktorer göra att första psykosen utbryter tack vare att de tidigare förändringarna skett och 75 % drabbas av ytterligare psykoser. De 25 % med bara en psykos kan ha nästan normala liv. Problemet med schizofreni är den stora variationen mellan individer och att det kan vara olika sjukdomar, som var och en kan kanske ha olika orsaker. 

Förebygga under graviditet eller hos nyfödda 

Miljöfaktorer kan trigga schizofreni och bättre kost under graviditeten, mindre infektioner och vitamin D kan kanske förhindra vissa fall. Även omega-3 till nyfödda diskuteras som ett sätt att minska schizofrenirisken om mamman haft infektioner under graviditeten. Kosttillskottet kolin under graviditeten har också diskuterats som förebyggande.

Nackdelen är att det tar lång tid 30 år att bevisa att sådan behandling fungerar och sedan risken att få schizofreni är bara 0,75 %, så den är onödig för över 99 %. Kanske kan det bli alternativ för de med hög ärftlig risk för schizofreni, som om båda föräldrarna har schizofreni är barnets risk 50 %. 

Tidig behandling - förebygga att psykos utbryter och intensiv behandling av nyinsjuknade 

Att försöka upptäcka riskfaktorer och varningstecken kan kanske minska schizofrenifallen. Undersökningar finns nu som tyder på att tidig upptäckt och behandling kan minska risken för att senare få psykos. Tidigare kunde det ta 10 år av symptom innan korrekt diagnos och behandling. 

Förbättringar krävs för att hitta riskfaktorer och större kliniska studier på förebyggande behandling måste göras. 

Forskarna försöker att bättre förutsäga vilka som kommer att få psykos. I framtiden kan kanske kognitivt test på dator, salivprov och blodprov användas för att förutse vilka som får psykos och som skall behandlas för att förhindra psykos. Om enbart tidiga psykossymptom mäts med frågeformulär är bara träffsäkerheten 30 %. 

Utomlands finns Tidig behandling av psykos (Early Intervention in Psychosis, EIP) t.ex England, Danmark, Australien och Norge. I Sverige finns bara ett fåtal sådana mottagningar. I England är det speciella öppenvårdsteam med psykiater, psykolog och psyksjuksköterskor. De försöker att minimera tiden med psykos. 

De behandlar:

Personer med prodromala symptom dvs tidiga tecken på psykos utan psykos tidigare behandlas för att förhindra psykos. Här verkar KBT och antipsykotika ge viss effekt.

Nyinsjuknade i schizofreni får effektiva behandlingar inklusive psykosociala behandlingar, så tidigt som möjligt för att få en lindrigare sjukdom. 

En studie i England, där 831 personer med schizofreni fick EIP visade att: 

 • 116 % fler kunde arbeta.

 • 52 % fler hade normalt boende.

 • 17 % hade förbättrat sitt emotionella välbefinnande

 • 46 000 kr per år i lägre vårdkostnader. 

Behandlingen pågår i 3 år med hembesök av teamet varje vecka och också av psykologisk behandling och familjeutbildning. Denna behandling kan antagligen förbättras och bli mer effektiv än vad den är idag.

Det som kan läggas till ytterligare är depåinjektioner och kanske också konditionsträning. Under 2016 ansågs just denna typ av vård vara ett av de stora framstegen inom schizofrenivården.

Självhjälp

 • Om du har psykostecken eller är nyinsjuknad i schizofreni fråga om du kan få specialiserad vård för nyinsjuknade. Kan kanske finnas där du bor.

 • Om du inte kan få sådan vård kräv psykosociala behandlingarna sjukdomshantering, familjeutbildning och eventuellt också familjeintervention av psykiatrin, som minskar symptom och psykoser.

 • Om du som nyinsjuknad medicinerar noga och inte avbryter medicinringen har du bara 3 % risk för psykos per år. Om du får depåinjektioner t.ex Abilify Maintena har du 20-30 % lägre risk för psykos än tabletter.

 • Konditionsträning minst 30 min 3-4 gånger i veckan kan förbättra tankeförmågan och reparera hjärnan efter psykosen.

 • Undvik missbruk, som kan göra dig sjukare och ge dig fler psykoser.

 • Om du är nyinsjuknad och mår bra kan det vara värt att försöka arbeta. Chansen till arbete är större för nyinsjuknade än vid försök långt senare.

 • Psykoterapi kan vara bra i början för det kan öka chansen till återhämtning. Troligen för att psykoterapeuter är mer positiva till tillfrisknande än vad psykiatrer är.

 • Appen My Journey finns för android för de med tidiga tecken på psykos utan tidigare psykos.

0
0
0
s2smodern

Kommentarer   

#1 Ready 2017-04-06 23:02
Detta är den bästa förklaring av schizofreni som jag läst.
Anmäl till administratören