Sajtens undersökning om hur många olika psykofarmaka som prövats fortsätter. 19 personer har nu svarat. För genomsnittspersonen gäller att följande har prövats:

14,6 olika psykofarmaka

6,4 olika antipsykotika varav:
2,2 Atypiska antipsykotika och vanligast var Risperdal, Zyprexa
3,8 Klassiska antipsykotika och vanligast var Haldol, Nozinan, Mallorol, Theralen.
0,3 Leponex

2,9 olika Sömnmedel och vanligast var Imovane, Propavan, Stilnoct

2,3 olika Lugnande medel och vanligast var Stesolid, Sobril/Oxascand

2,4 olika Antidepressiva och vanligast var Zoloft, Cipramil

0,6 olika Antiepileptika och vanligast var karbamazepin (Tegretol)

Att så många olika preparat prövas tyder på att bristande effekt och/eller biverkningar av läkemedlen utgör ett stort problem vid schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer