En app i kombination med kamratstöd och klinisk prioritering verkade vara genomförbart, säkert och acceptabelt för att förhindra återfall bland patienter med schizofreni, enligt resultaten av en mindre studie

Appen övervakade dagliga förändringar i mående och skickade skräddarsydda meddelanden baserat på patientens svar.

Kamratstödet bestod av telefonsamtal varannan vecka.

Appen verkade ge ökad medvetenhet, kunskap, bättre attityd, motivation och de uppmuntrades att söka hjälp vid behov.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Viska-appen som finns att ladda ner här.

En amerikanska med schizofreni rekommenderar fyra gratisappar

SCZ Health Storylines-appen Du kan spåra ditt humör, mediciner och symtom, samt reflektera över din egenvård och behandlingsalternativ och spara all din information i appen.

WRAP-appen (Wellness Recovery Action Plan)  har bevisad effekt med fokus på självhjälp, återhämtning och långsiktig stabilitet. Du kan skapa din egen WRAP-plan.

The Mighty är den bästa kamratstödappen  för personer som vill komma i kontakt med andra med samma hälsoproblem.

Smiling Mind är en gratis meditationsapp som hjälper dig att träna mindfulness och lära dig att uppmärksamma nuet.

Läs mer i WebMDBlogs.

Träning är, och har alltid varit, en viktig del i Jesper Aasas liv.

Nu i sommar lanserar han träningsappen Vitala för patienter med sjukdomsrelaterade eller funktionella begränsningar.

Läs mer i Läkartidningen.

Patienter med risk att begå självmord blev inte hjälpta av att få peppande textmeddelanden eller digital terapi, enligt en amerikansk studie.

”Jag tror inte att den här typen av studie hade fått okej att utföras i Sverige”, säger en expert.

Läs mer i Dagens Medicin.

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt från NSPH riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning.

Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt.

Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

För att använda appen måste ett konto skapas och aktiveras via e-post. Sedan loggar man in.

Finns som broschyr, app för android och  iOS.

Forskarna Anna Essén och Björn-Erik Erlandsson undrar om det bör vara upp till marknaden att skilja högkvalitativa hälsoappar från dem som mer liknar hafsverk.

Läs mer i Dagens Medicin

Psykappar installeras ofta, men enbart en liten grupp använder apparna längre tid visade en studie, som analyserade datatrafiken för apparna.

93 appar studerades, men de användes bara av 4 %, men peer support-appar användes av 35 %.

Appar som användes längst i minuter var mindfulness/meditation och peer support.

Apparna användes mest på kvällarna utom mindfulness/meditation, som användes både morgon och kväll.

Läs mer hos The Mental Elf.

Det krävs en bred och långsiktig satsning för att utveckla och utvärdera digitala appar.

Vårdens professioner bör tillsammans med primär- och sjukhusvård, kliniska forskare, datavetare och regionala läkemedelskommittéer initiera utveckling och forskning såväl lokalt som nationellt.

Huvudmän, forskningsråd och myndigheter bör stå för finansieringen.

Läs mer i Läkartidningen.

En nordisk standard anses bättre för detta i Läkartidningen.

 

Appen AiCure analyserar användarens ansiktsuttryck och tal

Schizofreni kopplas till uttryckslöst ansiktsuttryck och monoton röst.

Av 21 undersökta personer så stämde appens diagnos med psykiaterns i hög grad.

En app finns redan som heter AiCure, men schizofrenielementet finns ännu inte i det.

Den appen ser med kamera om man tagit sin medicin och finns här för android.

Läs mer hos mailOnline.