By Martyd215 - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Ett nytt antipsykotikum lurasidon har genomgått kliniska tester vid schizofreni med positivt resultat och kan finnas på marknaden år 2011.

Lurasidon har liten påverkan på vikt och blodfetter.

Lurasidon har också effekt på 5-HT7, 5-HT1A och alfa-2c-receptorer, som föreslagits kunna förbättra kognition, depression och negativa symptom.

Läs mer på MedPage Today.

Du har inte rätt att posta kommentarer