Fastän lite är känt om de fungerar eller vad biverkningarna kan vara på lång sikt, så ökar läkemedelskombinationerna successivt vid en rad psykiska tillstånd, som ångest, depression, panikångest, PTSD, bipolär och schizofreni enligt en ny rapport.

Kombinationer har på 10 år ökat från 43 % till 63 % av undersökta patienter.

Mest störande var att kombinationer av två olika antipsykotika har ökat.

Bevisen för att kombinationen av två olika antipsykotika är effektiva är begränsad.

Det kan dock finnas större risk för viktökning, diabetes och hjärtbesvär.

Läs mer på Reuters.

Du har inte rätt att posta kommentarer