Det är ganska vanligt att ändra på medicineringen på egen hand vid schizofreni och det är nog mer än 90 % som gör det.

Tyvärr leder antipsykotikaavbrott till psykos hos 96 % inom 2 år.

På denna hemsida finns ett test Medication Adherence Rating Scale (MARS) en bit ner på sidan, där du kan kolla hur du sköter din medicinering.

Testa dig på virtualmedicalcenter.

Testet finns också på Viska.

Du har inte rätt att posta kommentarer