Distriktsläkare har fått kritik för att de skriver ut för mycket och för höga doser neuroleptika till dementa på sjukhem, servicehus odyl. I samband med granskningen av Läkemedelsboken 2003/2004 fick jag kontakt med den kände distriktsläkaren Bengt Järhult.

Han berättade att i delar av glesbygden sköter distriktsläkare all medicinering vid schizofreni.

Visserligen visste jag att personer med stabil schizofreni ofta i ett landsting sköttes av distriktsläkare, men tydligen är det fler. Neuroleptika anses vara läkemedel att ha respekt för och vara restriktiv med.

Orsaken till att användningen är begränsad till schizofreni är risken för extrapyramidala biverkningar och framför allt tardiv dyskinesi. I de engelska NICE-riktlinjerna förekom insatser av distriktsläkare, men de bestod av främst hälsokontroller och behandling av fysiska sjukdomar samt då också bedömning av psykisk hälsa (när den försämrats remiss till psykiatriker).

Patientorganisationer bör få veta hur stor del av schizofrenivården, som sköts av distriktsläkare. Är verksamheten omfattande i ett landsting bör patientorganisationerna kräva att nya atypiska neuroleptika skall användas för att minska risken för extrapyramidala biverkningar. En utvärdering hur vården blir när en distriktsläkare sköter den vore också motiverad. Allt är inte sämre för att en distriktsläkare sköter det. Andra sjukdomar, som diabetes och hjärtkärlsjukdomar kan säkert lättare upptäckas och behandlas då och den fysiska hälsan förbättras. Idag kan den fysiska hälsan vara underbehandlad och många kanske lider av diabetes och högt blodtryck utan att veta om det. Frågetecknet är den psykiska hälsan, eftersom schizofreni är en komplex sjukdom, med ofta ångest, panikångest, depression och tvångssyndrom. Hur läkemedelsbiverkningarna av neuroleptika hanteras kan också vara ett frågetecken. Kunskap om distriktsläkarens effekt på schizofrenin kan också vara ett betydelsefullt steg mot en förbättrad hälsa och förlängt liv, men det vet vi ännu inte idag.

Jag har frågat om om andra vårdas av distriktsläkare i andra länder på schizophrenia.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer