Med magnetröntgen har hjärnvolymen mätts hos 211 personer nyinsjuknade i schizofreni.

Forskarna fann att minskning av hjärnvolymen var kopplad till mer behandling med antipsykotika.

Det stämmer med djurstudier och tyder på att antipsykotika kan vara en bidragande faktor för minskningen i hjärnvolymen, som ses vid schizofreni under lång tid.

Vid schizofreni så ger antipsykotika effekt, så fortsatt användning är nödvändig, men risken och nyttan av höga doser kan behöva omvärderas liksom användning av antipsykotika till icke-godkända användningsområden, som ångest och depression.

Läs mer på Arch Gen Psych.

Du har inte rätt att posta kommentarer