SMS

SMS påminnelser om att ta antipsykotikan gjorde att fler tog sin medicin och fick signifikanta förbättringar i symptom efter 3 månader enligt en spansk undersökning.

Läs mer i NEWS Medical.

Du har inte rätt att posta kommentarer