Samtalsterapi utvecklad för att få fler att ta sin medicin vid schizofreni har misslyckats.

En väldesignad vetenskaplig studie på 56 personer med schizofreni, som fick endera samtalsterapi baserad på kognitiv beteendeterapi eller ett vanligt samtal, har slutförts.

Medicineringen hade inte förbättrats efter ett år för de som fick samtalsterapi och inte heller livskvaliten.

Attityden till medicineringen verkade starkt påverka den framtida följsamheten skriver British Medical Journal.

Du har inte rätt att posta kommentarer