Arvid Carlsson

Nobelpristagaren Arvid Carlsson framträdde i en förinspelad intervju på World Congress on Psychiatric Genetics i Canada den 23 oktober och sedan via video fick deltagarna på konferensen ställa frågor till honom.

Det var frågor om karriärplanering, antipsykotika och kvinnor inom forskningen.

För antipsykotika ansåg han att utvecklingen stannat berodde på felaktig satsning på starka blockerande och specifika molekyler, vilket gav biverkningar.

Med denna strategi har vi arbetat, som elefanter i en porslinsaffär sa han.

Som ett motexempel på bra inriktning nämnde han sitt eget preparat OSU-6162, som normaliserar stört dopamin enbart.

Detta preparat är lovande mot mentaltrötthet efter stroke och kanske narkolepsi.

Från Schizophreniaforum.org

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-11-04 21:44
Arvid Carlsson är väldigt negativ till Haldol, eftersom det blockerar dopamin2-receptorerna starkt, så det blir biverkningar. Han vill ha en svagare dopamin blockerande effekt. Jag tror han har rätt. Nu sägs att Clozapine kan verka via glutamat och serotonin. Lundbeck tänker satsa på en dopamin-1-blockerare, som skall ge effekt på de som inte får effekt av andra antipsykotika och vara ett alternativ till Clozapine. Starkt av Arvid Carlson att medverka för han är ju faktiskt 92 år.
Geta
#3 Geta 2015-11-04 20:22
Lite får man tåla sa min psykiatriker.
Ready
#2 Ready 2015-11-04 20:09
Forskarna har nog mest varit fokuserade på att blockera psykoser för omgivningens bästa och så har den sjukes mående kommit i andra hand. Nu har man kanske lärt sig att man bör hitta en medicin som patienten kan leva med.
Admin1
#1 Admin1 2015-11-04 16:59
Ytterligare Abilifyliknande preparat behövs om man skall tro Arvid Carlsson och ett Abilify med svagare dopaminblockerande effekt och som ges i doser på max 800 mg per dag. Det som utmärker dagens dopaminstabiliserare är att dopaminstimuleringen varierar mellan 40-60 % av dopaminets effekt. Om man ser här på sajten verkar det finnas ett fåtal som behöver stark dopaminblockering och som använder Haldol. Det kan vara så att vissa kräver mer dopaminstimulering och vissa tål det inte alls. Kan berätta att videon med intervjun med Arvid Carlsson finns tyvärr inte på nätet.

Du har inte rätt att posta kommentarer