barn

Barnschizofreni utgör 2 % av schizofrenin och under 13 år

Barnschizofreni är ovanlig, svår och svårbehandlad, men en ny studie visar att Clozapine ger starkare effekt hos barn än hos vuxna.

Även fastän preparatet är dyrt i USA och regelbundna blodtester krävs, så fortsatte 75 % Clozapine behandlingen.

För vuxna med schizofreni så är siffran 32-57 %.

Om medicineringen sker noggrant, som i fallet med Clozapine till barn, så kan återfallen i psykos minska.

Barn får dock 3-6 gånger fler biverkningar på vita blodkroppar och 5 gånger större risk för akatisi än vuxna. 

Läs mer hos HealthCanal.

Läs artikeln gratis tills 12 augusti hos Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-07-13 15:56
Det kan vara kanske så att barnen får för höga doser och därför är vissa biverkningar högre. De borde nog mäta Clozapin-koncentrationen hos barn och se om den ligger rätt. Biverkningar är ofta dosberoende.

Att barnen inte så ofta avbryter medicinering kan bero på att föräldrarna sköter den. Barnschizofreni kan vara mycket jobbig för föräldrarna och barnet med schizofreni kan försöka hoppa ut genom fönstret eller skada syskon. När det är så är det viktigt för föräldrarna att medicinen tas.

Kanske tyder detta att vuxna med schizofreni behöver också någon som övervakar medicinintaget t.ex anhöriga. Där sådana inte finns kan kanske brukare anställas för 1-2 timmar övervakning av medicinintag per dag.

Du har inte rätt att posta kommentarer