Apotekare har möjlighet att kraftigt öka sin roll i vården av personer med schizofreni anser ledande forskare.

Det är förändringar i Clozapine-behandling och att 30 % känner sig diskriminerade, när de söker kroppslig eller psykiatrisk vård.

Detta bidrar till sämre hälsa med 2,5 gånger högre dödlighet, dubbel risk för diabetes, dålig diet, mer rökning och mindre motion.

I Australien finns önskemål att apotekarna skall ingå i psykiatriteamet (antagligen för att en stor del av kostnaderna för psykiatrin är orsakade av antipsykotika t.ex medicinavbrott). 

Läs mer hos AJP.com.au.

Läs mer i J. Pharmacy Practice and Research och Editorial.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-07-24 21:44
Skulle gissa att felaktig läkemedelsanvändning kan stå för en tredje del av psykiatrins kostnader, men kanske ännu mer. Kan vara kanske 6 miljarder per år i Sverige. Sedan får kommunen kostnader, som gruppboende mm.

Det är medicinavbrott och de psykoser, som då inträffar med inläggning på 1-3 månader. Sedan kan psykoser ge försämring och förlust av antipsykotika effekten. Om antipsykotika-effekten förloras, så ökar kostnaden med 3-10 gånger. Så höga kostnader.

Det är väl här som apoteken kan engagera sig med insatser av olika slag. Apoteken har kontakt med oss 4 gånger per år minst, medan en psykiater bara 1,4 gånger per år. Den grupp som har mest kontakt med oss är psyksjuksköterskor, så de är den viktigaste gruppen med 16 besök per person och år, men inte för alla dock. Jag har knappt haft någon kontakt alls med psyksjuksköterskor utom två gånger på 25 år.
Geta
#2 Geta 2016-07-24 21:08
Men hur?
Ready
#1 Ready 2016-07-24 17:03
Hur man än vänder och vrider på det så är den psykiskt sjuke alltid förloraren. Enda sättet att slippa stigmat är att bli frisk.

Du har inte rätt att posta kommentarer