Haldol

För 15 år sedan var Haldol det antipsykotika, som rekommenderades oftast. Ett standardpreparat som andra jämfördes med

En metanalys har gjorts av 13 olika kliniska studier på antipsykotika vid den första psykosen.

Slutsatsen var att Haldol var sämre på att minska symptom än amisulprid (Solian), olanzapin, ziprasidon och risperidon.

Fler med Haldol avbröt också medicineringen pga dålig effekt eller andra orsaker. 

Slutsatsen är att det antipsykotika, som ger minst biverkningar skall väljas, när bevisläget inte är tillräckligt bra för att hitta skillnader i effekt mellan andra antipsykotika.

Läs mer hos American Pharmacist Association.

Läs Abstract i Lancet Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-09-25 13:11
The Menthal Elf skriver om studien:
https://www.nationalelfservice.net/mental-health/schizophrenia/antipsychotics-for-acute-treatment-of-first-episode-schizophrenia/
Admin1
#1 Admin1 2017-07-26 18:25
Vid första psykosen får 90 % god effekt av antipsykotika och dessutom gör man inte medicinavbrott så får bara 3 % psykos per år. Eftersom effekten av alla antipsykotika är generellt god, så blir det svårt att hitta skillnader mellan preparaten annat än för Haldol. Ziprasidon anses ha svagast effekt av nyare antipsykotika, men den svaga effekten kan vara tillräcklig för nyinsjuknade. Abilify kan kanske vara bästa preparatet, eftersom risken att förlora effekten är kanske mindre. Det skall bero på den dopaminstimulerande effekten som Abilify har.

Du har inte rätt att posta kommentarer