Kring millennieskiftet ifrågasattes lämpligheten av antipsykotiska läkemedel till patienter med demens, då läkemedelsmyndigheter varnade för ökad dödlighet.

Fortfarande får emellertid flera procent av patienterna med demens antipsykotik och nyligen konstaterade Socialstyrelsen att förskrivningen börjat öka efter en lång period av minskning.

Det är därför av vikt att identifiera faktorer bakom dödligheten hos dessa patienter, så den kan undvikas.

Läs mer hos Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer