Professor Kari Tiihonen

Forskare har undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni.

Dödligheten var högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling.

Läs mer hos forskning.se.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-01-14 17:11
Tidigare har t.o,m professorer i psykiatri skyllt överdödligheten på antipsykotika, Här visar man på en minskning i dödlighet med 20 %. Professor Tiihonen visade långt tidigare att Clozapin minskade dödligheten, vilket var förvånande med tanke på hög viktuppgång. Det som kanske saknas kunskap om är dödlighet kopplad till BMI dvs om överviktiga dör tidigare än underviktiga.

Du har inte rätt att posta kommentarer