Professor Göran Sedvall vid Karolinska har hastigt avlidit i en ålder av 85 år.

Han gjorde viktiga insatser för att klarlägga rätt dosering av antipsykotika.

Innan gavs ofta höga doser t.ex 10 - 40 mg Haldol/dag medan han fann att rätt dosnivå var ofta 2-4 mg/dag, vilket minskade biverkningar och lidande.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-01-21 17:13
Att för höga doser gavs berodde nog på att inget antipsykotika fanns vid behandlingsresistens. Det var först på i slutet av 80-talet som klozapin kom. Sedan när Risperdal kom blev doserna mer rimliga bl.a för att preparatet var dyrt. Höga doser blev för dyra helt enkelt. Det positiva med Risperdal och Zyprexa var att doseringen blev rimligare och man mådde därför bättre.

Du har inte rätt att posta kommentarer