En finsk registerstudie på schizofreni och schizoaffektiv (30 000 personer) undersökte hur många som inte tog ut medicin från apoteket inom ett år

Cirka 30 %  av öppenvårdspatienter med schizofreni avbröt antipsykotika inom ett år, vilket var högre än för deras mediciner mot deras kroppsliga sjukdomar (14 % till 21 %).

Klozapin gav minst avbrott och depåinjektioner gav mindre avbrott än tablettbehandling.

Yngre ålder, kvinnor, nyare diagnos och droganvändning var alla kopplade till avbruten medicinering.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer