Personer som nyligen fått schizofreni och fick två år av social-kognitiv träning hade mindre förluster av gråhjärnsubstans i några områden av hjärnan och större ökningar i andra jämfört med en kontrollgrupp som fick vanlig stödjande terapi.

Förbättringen skedde i områden i hjärnan som kan kopplas till social och kognitiv funktion.

Både social och kognitiv funktion förbättrades.

Läs mer på MedpageToday.

Du har inte rätt att posta kommentarer