Betakaroten omvandlas till vitamin A. Brist på vitamin A ger nattblindhet

Australiska forskare har upptäckt att en tredjedel med schizofreni har genetiska förändringar i 22 gener, som ingår i metabolismen och funktionen av vitamin A.

Vitamin A är viktig för god hälsa och viktig för nervutvecklingen, nervkontakter och plasticitet.

Forskarna tror att störningarna i vitamin A kan påverka uppkomsten av schizofreni och också sjukdomsförloppet och kognitiva besvär.

Läs mer hos University of Newscastle.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-12-19 17:24
För vitamin D vet man att många med schizofreni och 50 % har vitamin D-brist. Jag har aldrig läst om vitamin A brist, så det krävs nog mer studier. Det man hoppas är väl att genom tillförsel av vitamin A under graviditeten minska risken för schizofreni. Vitamin A bristen tror man då göra att hjärnans nerver kan bli lite defekta. Sedan hoppas man att vissa kanske kan få mindre kognitiva symptom med vitamin A tillskott. Men det återstår att bevisa.

Du har inte rätt att posta kommentarer