Pebbles Karlsson Ambrose

Förra våren blev jag ombedd av RSMH att skriva en text till en kommande bok. Där ville man berätta om hur vi brukare ser på psykiatrin och framtiden.

Det var ett intressant tema och jag ville vara lite positiv, ibland är det lätt att bara se det svåra och olika misslyckanden inom vård och omsorg.

Och visst är utmaningarna många, men vi måste ju ändå inse att vi är lyckligt lottade som bor i detta välfärdsland Sverige.

På en global nivå är ju svensk vård i toppklass jämfört med andra fattigare länder.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2019-01-16 19:03
Det finns idag familjeutbildning och familjeintervention, som halverar psykoser, men det är bara några % som får dem.
Geta
#2 Geta 2019-01-16 18:28
Att förhindra att familjer blir dysfunktionella är nog svårt. Vet inte hur det skulle gå till?
Admin1
#1 Admin1 2019-01-16 16:43
Mycket av de frågor som RSMH driver är inläggningar, tvångsvård, bältning och på senare tid ekonomi. Bortsett från ekonomi är det marginella saker t.ex inläggningar upptar 1,6 % av tiden, tvångsvård och bältning ännu mindre. Även om man förbättrar mycket där blir effekterna marginella.

Vad är viktigt då. Antag att alla med allvarlig psykisk sjukdom blev friska och kunde börja jobba. Alla problem skulle vara lösta. Skall psykiatrin förbättras skall man satsa på behandlingar som gör folk friskare s.k psykosociala behandlingar och att förebygga psykoser. Sedan behandla missbrukare också. Ekonomin kan förbättras om intentionerna att ge jobb efter första psykosen förverkligas.

Du har inte rätt att posta kommentarer