Ett kommande psykotiskt utbrott kan identifieras och förhindras om det upptäcks tidigt och lämpliga åtgärder vidtas för att ta bort det.

75 % av de unga som får tidig behandling är kvar i studier eller arbete efter behandlingen. Om behandlingen startar sent blir det bara 25 % säger psykiatern.

Läs mer i The New York Times

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-09-04 15:52
Väldigt lovande resultat, men lång uppföljning krävs i 10 - 20 år för att belägga hur långvarig effekten är, men det är bra om psykosen fördröjs för besvären brukar bli lindrigare ju äldre man är vid insjuknandet. De som insjuknar i 40 års åldern har oftast en lindrigare sjukdom och kanske ingen nedgång i iQ.

Du har inte rätt att posta kommentarer