CHMP

 

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) möte i december 2012.

Nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning av ansökan om marknadsföringstillstånd för:

Adasuve (loxapin), avsett för snabb kontroll av symtomen hos lätt till måttligt agiterade vuxna patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom.

Kommittén har gett en positiv bedömning av utvidgad indikation för:

Abilify (aripiprazol), där befintlig indikation utökas till:

behandling av schizofreni hos vuxna och ungdomar från 15 år.

Behandling av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom och för profylaktisk behandling av återfall i nya maniska skov hos vuxna patienter som haft huvudsakligen maniska episoder och vars maniska episoder svarat på aripiprazolbehandling. Behandling av medelsvåra till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom hos ungdomar från 13 års ålder, upp till tolv veckors behandling.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Kommentarer   
Ready
#3 Ready 2013-01-04 23:09
Kanske är det humanare med en inhalation än en spruta.
Admin1
#2 Admin1 2013-01-04 22:52
Adasuve är ett inhalationspreparat, som redan är godkänt i USA
http://www.viska.se/index.php/nyheter/1-antipsykotika/4303-snart-inhalation-istaellet-foer-spruta-pa-psykakuten#addcomment
Ready
#1 Ready 2013-01-04 21:54
Adasuve har jag aldrig hört talas om förrän nu.

Du har inte rätt att posta kommentarer