Ett nytt preparat mot schizofreni (OMS824), som är en fosfodiesteras 10 hämmare (PDE10), har genomgått Fas 2a prövning och tolererades väl.

Preparatet gavs under 2 veckor endera till personer, som precis slutat med antipsykotika eller fortsatt med antipsykotika.

Fortsatta prövningar av preparatet skall inriktas på att testa preparatet ensamt eller som tillägg till antipsykotika mot kognitiva symptom, symptomförsämring och/eller otillräcklig effekt av dagens antipsykotika.

Läs mer hos News Medical.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2014-02-06 14:13
De flesta preperatbyten av antipsykotika misslyckas och det är bara 30 % som accepterar det nya preparatet.
Geta
#5 Geta 2014-02-06 13:59
Jag hade en bekant som nu är död som stod på Mallorol när den drogs in. När hon bytte preparat blev hon psykotisk. Det märktes tydligt.
Admin1
#4 Admin1 2014-02-06 13:50
Jag kommer ihåg att läkarna var bekymrade, när Mallorol försvann för en del utvecklingsstörda fick detta preparat och läkarna trodde att det skulle bli väldigt svårt för dem att acceptera ett byte.
Geta
#3 Geta 2014-01-31 16:54
Jag saknar inte de gamla preparaten.
Admin1
#2 Admin1 2014-01-31 16:47
Hibernal och Trilafon tabletter har försvunnit från Sverige, men de finns kvar i USA, som är en större marknad. Om 20-30 år tror jag läkemedlen får längre livslängd, därför de är registrerade i EU, som är en stor marknad. Preparat som bara finns i Sverige kan nog fortsätta att försvinna tror jag.
Ready
#1 Ready 2014-01-31 16:39
Det är något väldigt störande i att gamla preparat försvinner och ersätts med nya. Jag hade hellre sett att när ett preparat kom så har det kommit för att stanna så att det blir en ackumulering av mediciner.

Du har inte rätt att posta kommentarer