Cannabidiol

I cannabis finns CBD, som motverkar psykos och THC, som kan ge psykos

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, verkar ha antipsykotisk effekt och genomgår tester mot schizofreni.

Hur den antipsykotiska effekten uppstår har varit okänt.
 
Nu visar kanadensiska forskare på att cannabidiol minskar känsligheten för dopamin, vilket skulle förklara effekten.

Det ger ett nytt sätt att behandla psykoser på genom att försvaga dopamin-signalerna.

Läs mer hos cantech letter.

Läs Abstract hos JNeurosci.

Nytt! Läs en utförlig beskrivning av farmakologisk effekt av CBD i PLOS Neurocommunity Blog.

Kommentarer   
zoegas
#2 zoegas 2016-05-13 14:32
Och det är ofarligt!
Admin1
#1 Admin1 2016-05-08 14:49
Låter intressant! Dagens antipsykotika blockerar dopamin-2-receptorer, vilket gör att dopamin-signalerna minskar. Nackdelen är att fler dopamin-receptorer bildas, som kompensation, vilket kan ge mer dopamineffekt om medicineringen avbryts.

CBD gör att dopaminet ger sämre effekt på grund av svagare dopaminsignaler och därmed sämre dopamineffekt. Man slipper då antagligen fler dopamin-receptorer.

Det finns en möjlighet till att ha dopamin-2-stimulerare, som minskar frisättningen av dopamin presynaptiskt. Det har diskuterats som ett bättre alternativ än dagens antipsykotika.

Dagens antipsykotika ger bara antipsykotisk effekt om dopamin är förhöjt. Är inte dopaminet förhöjt fås ingen antipsykotisk effekt.

CBD ger antagligen inte effekt mot behandlingsresistens, eftersom det verkar verka via dopamin och dopaminet är inte förhöjt vid behandlingsresistens.

Du har inte rätt att posta kommentarer