sömnspindlar

Tidigare har läkemedel likt Stilnoct också ökat sömnspindlar

Ökande bevis tyder på onormal sömn kan bidraga till insjuknandet, återfall  och symptomen för schizofreni och inte tvärtom, som tidigare har sagts.

Vid schizofreni finns minskat antal sömnspindlar under sömnen, som tror orsaka sämre kognitiv förmåga.

Sömnspindlarna är korta och inträffar under icke-REM- sömn. och gör att minnen under dagen lagras genom att skapa bättre synapskontakt tror man.

Kalciumkanalerna, som ingår i schizofrenigenerna, har kopplats till sömnspindlar.

Stilnoct, som är en sömnmedicin, har ökat sömnspindlarna hos psykiskt friska.

Sömnen kan inte bara påverka schizofreni utan också ADHD, bipolär, depression och PTSD. 

Läs mer hos Newswise.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-06-17 19:52
En variant av Imovane ökade sömnspindlar vid schizofreni, men förbättrade inte minnet eller kognitionen.

http://www.neurologyadvisor.com/sleep-2017/memory-schizophrenia-eszopiclone-sleep-spindles/article/668899/
Admin1
#1 Admin1 2016-10-20 12:45
Innan antipsykotikan kom på 50-talet användes sömnkurer med sömnmedel mot schizofreni utan effekt. Ganska många här får Stilnoct, men ingen har kopplat den användningen till mindre psykossymptom. Nackdelen med Stilnoct är att det har ganska kortvarig effekt och är ett insomningspreparat. Imovane verkar under hela sömnen, men liknar farmakologiskt Stilnoct.

Du har inte rätt att posta kommentarer