Danska Lundbecks tänkta alternativ till Clozapine Lu AF35700 var ej bättre än Zyprexa och Risperdal i FAS III tester vid behandlingsresistent schizofreni under 10 veckor.

Preparatet var dock säkert och tolererades väl.

Lu AF35700 blockerar dopamin-1-receptorerna mer än dopamin-2-receptorer.

Läs mer hos Lundbeck

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-10-28 18:22
Den vanligaste teorin vid behandlingsresistens är att vid sådana psykoser är inte dopamin förhöjt och därför ger dopamin-2-blockerare ej effekt och inte heller detta preparat borde då ge effekt. Clozapine ger effekt hos många vid behandlingsresistens, men det anses verka via glutamat och serotonin.

Du har inte rätt att posta kommentarer