Visionen är att bli en landstäckande ideell organisation som förmedlar datorer från företag och myndigheter till skolor och ideella organisationer.