The Calgary Depression Scale for Schizophrenia

Detta är ett depressionstest för schizofreni och som kan skilja mellan depression och negativa symptom. En nackdel med självtestet är att det påstås att man kan ha svårigheter att klara testet själv om man är deprimerad.

Testet är tänkt att användas av en psykolog eller psykiater, som ställer frågor och sedan bedömer svaren enligt riktlinjerna under knapparna t.ex Mild = osv. Sista frågan Observerad depression innebär att psykiatern eller psykologen skall se om man ser deprimerad ut. Du kan ju visa just den delen för en anhörig och låta den personen bedöma sista frågan.

Testet kan användas för att diagnosticera depression, men också för att mäta effekten hos antidepressiva, som man får mot en depression.

Testet kom 1990. Användningen av testet sedan dess har visat att det är främst de som är relativt nyinsjuknande som har depressioner.  Längre fram i sjukdomsförloppet är det oftast negativa symptom, som ger en depressionslik sjukdomsbild.

Du kan läsa mer om testet på svenska här och på engelska här.

Har jag depression?
0
Poäng på 7 och däröver har 82 % specificitet och 85 % känslighet för att förutse närvaro av egentlig depression.