AIMS-test

AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale) betyder Onormala Ofrivilliga Rörelseskalan är ett hjälpmedel för att tidigt upptäcka tardiv dyskinesi och vid tardiv dyskinesi kan man mäta hur symptomen förändras med tiden. Testet kom 1970.

Om man tar antipsykotika bör man göra ett sådant test var 6:e månad.

Ofrivilliga rörelser kan finnas hos vissa redan innan insjuknandet och innan antipsykotikan, men de är mycket lindriga då, men kan förvärras av antipsykotika.

Testet består av 12 frågor, som egentligen skall besvaras av en psykiater.

Frågor 1 -10 är frågor om närvaron av ofrivilliga rörelser. Medan fråga 11 - 12 handlar om tandhälsan.

Om du gör testet själv titta på dig själv i en spegel för man är ofta själv omedveten om rörelserna.

Vid ångest kan rörelserna förvärras.

Tandvärk och tandproteser kan ge falsk positiva resultat.

Att sträcka ut tungan och se om den rör sig då är ett tidigt tecken på tardiv dyskinesi.

Här finns ytterligare råd om hur testet skall utföras.

Här finns en instruktionsvideo om testet. Rekommenderar instruktionsvideon, som är mycket givande. Har man sett videon inser man att det går att enkelt upptäcka Moderata och Svåra besvär. Milda besvär kan man nog också upptäcka.

Se en video med olika ofrivilliga rörelser här.

Kan jag ha tardiv dyskinesi?
0