Mad

Kort Psykiatrisk Bedömningsskala eller Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) används för att mäta  positiva och negativa symptom samt mani/depression vid psykossjukdomar och särskilt schizofreni.

Skalan används ofta vid utprovning av nya antipsykotika och andra behandlingar samt vid olika kliniska studier på schizofreni.

Testet är välbeprövat och har funnits sedan 1962.

Frågorna gäller hur man mått 2-3 dagar tillbaka.

Detta test består både av BPRS-18 med 18 frågor och BPRS-24 med ytterligare 6 frågor till dvs 24 frågor. Poängsättningen på varje svar är 0 - 7.

Om muspekaren förs över symptomen kommer en poppuppruta med förklaringar av de olika värderna.

Testet är inte så bra för att jämföra sitt värde med andra, men mycket bra för att hitta förändringar i poäng hos sig själv.

Fråga 1-14 är individens egen uppfattning, men 7, 12 och 13 är delvist psykologens bedömning. 

Fråga 15 -24 besvaras efter observation av beteende och tal. Man kan behöva hjälp med dessa frågor. 

Läs här om normalvärden för BPRS-18 och om hur testet skall utföras och bedömas (ppt-fil).

Viskas test är det mest avancerade BPRS-testet på nätet och summorna räknas automatiskt när man klickar på knapparna.

Om du lägger muspekaren över symptomet t.ex Oro för kroppsliga besvär, så syns en tipsruta med en detaljerad beskrivning av symptomen. På mobil långpressa på hela symptomtiteln, så dyker symptombeskrivningen upp.

 

Mätning av psykotiska symptom
0
0
0
0
0
0