Positive and Negative Syndrome Scale eller PANSS-testet används för att mäta hur pass allvarliga positiva och negativa symptomen är vid schizofreni samt generell grad av schizoida symptom. Testet är en vidareutveckling av BPRS och PRS. Läs mer här.

Används oftast vid studier av antipsykotika och då mäts PANSS före och efter. Det är alltså då skillnaden som är intressant.

Inom psykiatrin kan det användas för:

- nyinsjuknade

- före och efter byte av antipsykotika för att mäta effekten (veckor eller månader)

När PANSS används brukar det ta 40-50 minuter att göra testet och en psykiater brukar göra det för det krävs viss utbildning.

Fråga P1 - P7 är den Positiva skalan, som mäter positiva symptom och summerade poängen är från 7 till 49, där 7 innebär inga symptom.

Fråga N1 - N7 är den Negativa skalan, som mäter negativa symptom och summerade poängen är från 7 till 49, där 7 innebär inga symptom.

Fråga G1 - G16 är den Allmänna psykiska skalan och summerade poängen är från 16 till 112, där 16 poäng innebär inga symptom.

Om du för musen över t.ex. P1. Vanföreställningar kommer en poppuppruta med förklaringar av de olika alternativen. Det är väldigt intressant och givande att läsa dessa förklaringar av symptomen.

Komposit skalan innebär Positiva skalan - Negativa skalan och varierar -42 till + 42. Kallas bipolärindex och visar vilket av de två symptomen som dominerar.

Minimal = tveksamma eller mycket små eller misstänkta besvär och kan vara nära det normala.

Milda = klara symptom, men inte uttalade och stör lite den dagliga funktionen.

Moderat = symptom, som innebär ett allvarligt problem, men uppträder bara då och då och stör det dagliga livet moderat.

Moderat svår = markanta besvär, som tydligt påverkar ens funktionsförmåga, men tar inte all ens tid och kan behärskas med vilja.

Svår =  innebär stora sjukdomsbesvär, som förekommer ofta och är mycket störande av livet och kräver ofta övervakning.

Mycket svår = värsta besvären, som stör kraftigt alla viktiga delar av livet och typiskt är att noga övervakning krävs och hjälp på många olika sätt.

PANSS-R är ett remissionstest, som består av:

P1, vanföreställningar

G9, udda tankeinnehåll

P3, hallucinatoriskt beteende

P2, tankemässig desorganisation

G5, manér och kroppsställning

N1, avtrubbade affekter

N4, passiv/apatisk tillbakadragenhet

N6, bristande spontanitet och samtalsförmåga

För remission skall dess symptom vara Milda eller lägre under 6 månader.

Om du lägger muspekaren över symptomet t.ex P1 Vanföreställningar, så syns en tipsruta med en detaljerad beskrivning av symptomen. På mobil långpressa på hela symptomtiteln, så dyker symptombeskrivningen upp.

 

Mät psykotiska och negativa symptom
0
0
0
0
0
0